top of page

Aanbod

Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie en gaat zowel over individuele therapie, relatietherapie als over gezinstherapie. De nadruk ligt op interacties en de context. De systeemtherapie gaat ervan uit dat je bent wie je bent door je omgeving, door de systemen waar je deel van uit maakt(e). De belangrijkste systemen zijn je gezin van herkomst en je huidige relaties, zij spelen een belangrijke rol in je leven. Er is namelijk sprake van een continue, wederzijdse beïnvloeding. Wat we doen, denken, voelen of verwachten wordt meebepaald in de interacties die we hebben met belangrijke personen. Tijdens de sessies bekijken we samen hoe jouw/jullie interacties verlopen, zowel de interacties die moeilijk verlopen als die goed verlopen. 

EMDR is een andere, losstaande therapievorm en staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een erkende en wetenschappelijk onderzochte benadering die werd ontwikkeld door Dr Francine Shapiro. Waar EMDR vroeger vooral bekend werd voor de behandeling van trauma, wordt er tegenwoordig ook meer en meer onderzoek uitgevoerd naar andere menselijke problemen zoals angst, dwang, verslaving, burn-out, depressie en psychose.

Meer info: https://emdr-belgium.be/

In de eerste gesprekken klaren we de zorgen en problemen uit en bespreken we samen hoe de verdere therapie zal vorm krijgen, vanuit welk kader kan gewerkt worden. De therapie gebeurt meestal in gespreksvorm, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van andere methodieken (EMDR, genogram, stabilisatieoefeningen,...).  Hoe de therapie er concreet uit ziet (wie sluit aan? Welke methodieken? Wat is de frequentie van de gesprekken?) is afhankelijk van cliënt tot cliënt.

Thema's

- Individuele ondersteuning en gezinsondersteuning

- trauma en onverwerkte gebeurtenissen
- angst, depressie, stemming, eenzaamheid
- levensvragen
- rouw en verlies
- aanpassingsproblemen
- levensfasegebonden thema’s: pesten, identiteitsontwikkeling, schoolse problemen
- zelfbeeld, zelfvertrouwen, assertiviteit
- relatieproblemen

Wenst u een afspraak te maken

Voor meer informatie over de kostprijs?

bottom of page