top of page

Aanbod

Binnen de orthopedagogiek richten we ons vooral naar de opvoeding en in het bijzonder naar de opvoeding die niet meer als vanzelfsprekend wordt ervaren. Dit kan door zorgen, problemen bij de ouders, bij het kind, in de omgeving,.... Ouders met kinderen met een beperking of zonder beperking die vragen hebben of nood aan ondersteuning hebben, kunnen bij mij terecht.

Als klinisch orthopedagoog ben ik gespecialiseerd in autisme (ASS) en ADHD. Dit houdt in dat ouders zowel voor opvoedingsondersteuning of psycho-educatie bij mij terecht kunnen. Maar ook de kinderen, jongeren of volwassenen met ASS of ADHD kunnen geholpen worden. Ik bied zowel psycho-educatie aan als, handvaten om te leren omgaan met de symptomen van deze diagnoses. 

Ook bij een vermoeden van autisme of ADHD kan men zich reeds aanmelden. Er kan dan nog ook samen gekeken worden of verdere diagnostiek zinvol is en waar u daarvoor terecht kan.

Thema's

- ASS, ADHD: individuele ondersteuning en gezinsondersteuning
– Opvoedingsproblemen
– kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking

- complexe thuissituaties

- ....

Wenst u een afspraak te maken

Voor meer informatie over de kostprijs?

bottom of page